Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej

Gmina Biała ogłasza przetarg

 • Adres: 48-210 Biała, Rynek 10
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774388531 , fax. 774387679
 • Data zamieszczenia: 2022-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała
  Rynek 10
  48-210 Biała, woj. opolskie
  tel. 774388531, fax. 774387679
  REGON: 531413343
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach