Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa artykułów/produktów informacyjno-promocyjnych służących kampanii świadomościowej

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska 25C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 44 15 250 , fax. (77) 44 15 259
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Głogowska 25C
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 44 15 250, fax. (77) 44 15 259
  REGON: 531584375
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops-opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa artykułów/produktów informacyjno-promocyjnych służących kampanii świadomościowej
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach