Przetargi.pl
Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5

Gmina Czempiń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-020 Czempiń, ks. Jerzego Popiełuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 826 703 , fax. 61 282 63 02
 • Data zamieszczenia: 2021-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czempiń
  ks. Jerzego Popiełuszki 25
  64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie
  tel. 612 826 703, fax. 61 282 63 02
  REGON: 63125928700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czempin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zadanie polegające na wykonaniu inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej obszaru działalności gospodarczej w Głuchowie. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem terenu. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia: Szczegółowy zakres wymagań zadania został przedstawiony w: a) Program funkcjonalno-użytkowy: ,,Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej obszaru działalności gospodarczej w Głuchowie”, b) Program funkcjonalno-użytkowy: ,,Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej obszaru działalności gospodarczej w Głuchowie – przyłączenie do istniejącej infrastruktury”. Zakres robót polegający na wykonaniu budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej obszaru działalności gospodarczej w Głuchowie. Przewiduje się następujące parametry charakterystyczne: • Długość sieci teletechnicznej: ok. 745,0 m • Monitoring terenu z zasilaniem i masztami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach