Przetargi.pl
Sukcesywne wykonywanie pisemnych korekt i tłumaczeń językowych tekstów artykułów technicznych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 14 02 , fax. +48 58 347 18 02
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 14 02, fax. +48 58 347 18 02
  REGON: 00000162000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonywanie pisemnych korekt i tłumaczeń językowych tekstów artykułów technicznych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie korekt tekstu technicznego napisanego w języku angielskim oraz dokonywanie tłumaczeń, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w niniejszej SIWZ. 2. Zamówienie obejmuje 2 części, w tym: a) część 1: sukcesywne korekty językowe tekstu napisanego w języku angielskim w maksymalnej ilości do 500 stron, b) część 2: sukcesywne tłumaczenia tekstu na język angielski w maksymalnej ilości do 200 stron.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach