Przetargi.pl
Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze

Gmina Jedlicze ogłasza przetarg

 • Adres: 38-460 Jedlicze, ul. Rynek 6
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 44 847 10
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlicze
  ul. Rynek 6
  38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie
  tel. 13 44 847 10
  REGON: 370440554
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jedlicze.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jedlicze
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach