Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rutka-Tartak

GMINA RUTKA-TARTAK ogłasza przetarg

 • Adres: 16-406 Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RUTKA-TARTAK
  ul. 3 Maja 13
  16-406 Rutka-Tartak, woj. podlaskie
  REGON: 790670958
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rutka-tartak.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rutka-Tartak
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach