Przetargi.pl
Zadanie nr 1 Remont pomieszczenia wc nr 224 w budynku ZOZ przy ul. Swobodnej 24 w Białymstoku Zadanie nr 2 Remont pomieszczenia wc w podpiwniczeniu budynku ZOZ przy ul. Berlinga 8 w Białymstoku Zadanie nr 3 Remont pomieszczenia wc nr 110 i 124 w budynku ZOZ przy ul. Storczykowej 5 w Białymstoku

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2016-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  ul. gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 200241074
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie nr 1 Remont pomieszczenia wc nr 224 w budynku ZOZ przy ul. Swobodnej 24 w Białymstoku Zadanie nr 2 Remont pomieszczenia wc w podpiwniczeniu budynku ZOZ przy ul. Berlinga 8 w Białymstoku Zadanie nr 3 Remont pomieszczenia wc nr 110 i 124 w budynku ZOZ przy ul. Storczykowej 5 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach