Przetargi.pl
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU - CZĘŚĆ I/2017, tj.: Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zasilania w energię elektryczną i instalacji elektrycznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 4A w Białymstoku Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę lokalu usługowego na potrzeby Biura Strefy Płatnego Parkowania w budynku przy ul. Lipowej 18 w Białymstoku

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2017-03-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  ul. gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 200241074
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU - CZĘŚĆ I/2017, tj.: Zadanie nr 1 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zasilania w energię elektryczną i instalacji elektrycznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Piłsudskiego 4A w Białymstoku Zadanie nr 2 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę lokalu usługowego na potrzeby Biura Strefy Płatnego Parkowania w budynku przy ul. Lipowej 18 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach