Przetargi.pl
Roboty budowalne w zakresie bieżących remontów i konserwacji dróg, chodników, ciągów pieszych i placów, przystanków, na terenie gminy Giżycko

GMINA GIŻYCKO ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874299960
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA GIŻYCKO
  ul. Mickiewicza 33
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874299960
  REGON: 790671225
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowalne w zakresie bieżących remontów i konserwacji dróg, chodników, ciągów pieszych i placów, przystanków, na terenie gminy Giżycko
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach