Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 375003T Do przystanku – Celiny; km 1+420 do 2+000.

Gmina Secemin ogłasza przetarg

 • Adres: 29-145 Secemin, ul. Struga
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48343556017 , fax. +48343556017
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Secemin
  ul. Struga 2
  29-145 Secemin, woj. świętokrzyskie
  tel. +48343556017, fax. +48343556017
  REGON: 151398994
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 375003T Do przystanku – Celiny; km 1+420 do 2+000.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest następujące zadanie: - Remont drogi gminnej nr 375003T Do przystanku – Celiny; km 1+420 do 2+000.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach