Przetargi.pl
„Opracowanie: dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów, dokumentacji projektowej na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego RAJ MALUSZKA w Domaszowicach, dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów oraz opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Masłów”

Urząd Gminy Masłów ogłasza przetarg

 • Adres: 26001 Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 311 00 60 , fax. 41 311 00 61
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Masłów
  Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
  26001 Masłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 311 00 60, fax. 41 311 00 61
  REGON: 29101030000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie: dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów, dokumentacji projektowej na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego RAJ MALUSZKA w Domaszowicach, dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów oraz opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Masłów”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów, dokumentacji projektowej na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego RAJ MALUSZKA w Domaszowicach, dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów oraz opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na terenie Gminy Masłów. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania: Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie terenu wokół zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów Zadanie nr 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wewnętrznej i zewnętrznej gazu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej, zakup kotła c.o. na potrzeby przyłączenia do sieci gazowej Żłobka Samorządowego RAJ MALUSZKA w Domaszowicach” Zadanie nr 3 – Nazwa zadania nr 1: Aktualizacja projektu dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Dębowa Nazwa zadania nr 2:Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Wola Kopcowa ul. Wspólna wraz z łącznikiem oraz ul. Kielecka Nazwa zadania nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Kopcowa ul. Polna, ul. Kielecka Nazwa zadania nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa przy drodze wewnętrznej nr ewid. 1157/2 Zadanie nr 4 – Opracowanie projektu odcinka sieci wodociągowej na działce 363/2 w msc. Dąbrowa stanowiącej drogę wewnętrzną wraz z przyłączami 10 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach