Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony w zakresie dostawy macierzy dyskowej (cz. I zamówienia) i dostawy oprogramowania wirtualizacyjnego (cz. II zamówienia) na potrzeby systemu SZOI w Zachodniopomorskim OW NFZ

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4251161 , fax. 091 4251096
 • Data zamieszczenia: 2013-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Arkońska 45 45
  71-470 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4251161, fax. 091 4251096
  REGON: 01581798500096
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony w zakresie dostawy macierzy dyskowej (cz. I zamówienia) i dostawy oprogramowania wirtualizacyjnego (cz. II zamówienia) na potrzeby systemu SZOI w Zachodniopomorskim OW NFZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej (cz. I) i dostawa oprogramowania (platformy) wirtualizacyjnego (cz. II). Wybrany wykonawca części II zamówienia zobowiązany będzie do wykonania usługi wdrożeniowej na potrzeby systemu SZOI w Zachodniopomorskim OW NFZ. Poniżej podaje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagania szczegółowe I. Macierz dyskowa (cz. I) 1. Urządzenie powinno być wyposażone w pracujące nadmiarowo kontrolery do transmisji i obsługi danych z możliwością wsparcia dla protokołu blokowego: FC. 2. Zamawiający wymaga wyposażenia oferowanej macierzy w co najmniej 8 portów FC 8 Gbps do komunikacji z hostami, co najmniej 4 na kontroler. 3. Macierz musi mieć możliwość zamontowania w szafie serwerowej rack 19 oraz nie może zająć więcej niż 4U. 4. Macierz musi umożliwiać migrację dysków logicznych na i z macierzy dyskowych innych producentów z wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów macierzy. Wymagane jest dostarczenie licencji na całą oferowaną pojemność macierzy. 5. Macierz musi posiadać możliwość włączenia kompresji udostępnianych obszarów. Niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej licencji na tą funkcjonalność na oferowaną pojemność macierzy dla wszystkich wymaganych protokołów udostępniania danych. 6. Macierz musi umożliwiać przenoszenie całych dysków logicznych (LUN) udostępnionych do hostów pomiędzy poszczególnymi obszarami macierzy dyskowej bez przerywania dostępu do danych i pracy aplikacji korzystających z tych dysków. 7. Macierz musi umożliwiać zwrot zwolnionej przestrzeni dyskowej do puli (ang. Space reclamation). 8. Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy aplikacji. 9. Macierz musi być wyposażona w co najmniej 32GB przestrzeni cache służącej do buforowania operacji odczytu oraz zapisu. 10. Macierz dyskowa powinna umożliwiać stosowanie w niej dysków SSD, HDD 15k, HDD 10k i HDD 7,2k rpm wyposażonych w interfejsy SAS 6Gbps (SAS, NL-SAS) lub FC 4Gbps (FC, SATA), zarówno 2,5 jak i 3,5. 11. Macierz powinna umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej RAID 0,1,5,6. 12. Biorąc pod uwagę możliwość przyszłej rozbudowy środowiska wymagane jest aby pojedynczy port FC miał możliwość obsługi przynajmniej 255 host inicjatorów, a cała macierz obsługiwała 2048 host inicjatorów. 13. Macierz musi zostać wyposażona, w przynajmniej: a. 2 dyski SSD o pojemności 100 GB b. 6 dysków SAS/FC o pojemności 600 GB i prędkości obrotowej 15 tyś. RPM c. 3 dysków NLSAS/SATA o pojemności 3 TB i prędkości obrotowej 7200 RPM. 14. Macierz musi być wyposażona w dyski posiadające podwójne interfejsy. 15. Macierz musi mieć możliwość instalacji dysków SSD, SAS, NLSAS w tej samej półce dyskowej. 16. Połączenia między dyskami a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 6Gbps. 17. Macierz musi umożliwiać rozbudowę pojemności oraz wydajności poprzez dołożenie lub wymianę kontrolerów bez konieczności migracji danych. 18. Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania i chłodzenia, gwarantujący nieprzerwalność pracy i utrzymanie funkcjonalności macierzy w szczególności działania pamięci cache w przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania. 19. Macierz musi posiadać funkcjonalność tieringu polegającą na automatycznej migracji bloków danych dysków logicznych pomiędzy różnymi typami dysków fizycznych, w zależności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez aplikację. Migracje muszą być wykonywane automatycznie bez udziału administratora. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 1GB. Migracja danych musi odbywać się bez przerywania dostępu do danych od strony hostów i aplikacji. Niezbędne jest dostarczenie licencji na całą oferowaną pojemność macierzy. 20. Funkcjonalność tieringu musi być możliwa pomiędzy przynajmniej dwiema technologiami dysków SSD, SAS/FC. 21. Macierz musi umożliwiać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie dostępne dyski fizyczne funkcjonujące w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w przypadku rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków fizycznych. 22. Macierz musi współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows 2003/2008/2012, Linux RedHat i SuSE, IBM AIX, Sun Solaris, HP-UX, VMware. 23. Macierz musi wspierać standard integracji z VMWare w zakresie VAAI. 24. Macierz musi zapewniać jednoczesne zastosowanie różnych trybów protekcji RAID dla różnych typów dysków fizycznych w obsługujących pojedynczy dysk logiczny objęty mechanizmem tieringu. 25. Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. 26. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski i zatrudniającą co najmniej 20 inżynierów serwisu. 27. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2 miesiące przed dostawą i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta w Polsce. 28. Macierz musi umożliwiać zarządzanie zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez jeden interfejs graficzny (GUI). 29. Macierz musi być objęta przynajmniej 3-letnią gwarancją zarówno na sprzęt, jak i oprogramowanie. Zgłoszenie awarii musi być zapewnione poprzez portal internetowy i telefonicznie w trybie 24x7. W sytuacjach, gdy naprawa macierzy będzie wymagała wymiany części, część ta zostanie dostarczona i wymieniona przez inżyniera serwisu w trybie następnego dnia roboczego. Dokładny opis zakresu gwarancji oraz opis procedury zgłaszania awarii wraz z numerami telefonów należy dołączyć do oferty. II. Oprogramowanie (platforma) wirtualizacyjne wraz z usługą wdrożenia (cz. II) 1. Warstwa wirtualizacji musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez dodatkowych pośredniczących systemów operacyjnych. 2. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 3. Oprogramowanie do wirtualizacji zainstalowane na serwerze fizycznym potrafi obsłużyć i wykorzystać procesory fizyczne wyposażone dowolną liczbę rdzeni oraz do 2TB pamięci fizycznej RAM. 4. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1-8-procesorowych. 5. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością przydzielenia do 1 TB pamięci operacyjnej RAM. 6. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z których każda może mieć 1-10 wirtualnych kart sieciowych. 7. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych, z których każda może mieć co najmniej 4 porty szeregowe, 3 porty równoległe i 20 urządzeń USB. 8. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 9. Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 10. Polityka licencjonowania musi umożliwiać przenoszenie licencji na oprogramowanie do wirtualizacji pomiędzy serwerami różnych producentów z zachowaniem wsparcia technicznego i zmianą wersji oprogramowania na niższą (downgrade). Licencjonowanie nie może odbywać się w trybie OEM. 11. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: MS-DOS 6.22, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista , Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 8, SLES 11, SLES 10, SLES 9, SLES 8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL 3, Solaris 11 ,Solaris 10, Solaris 9, Solaris 8, OS/2 Warp 4.0, NetWare 6.5, NetWare 6, NetWare 5, OEL 4, OEL 5, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Mandriva, Ubuntu 12.04, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X. 12. Rozwiązanie musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. 13. Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych niż jest fizycznie zarezerwowane na dyskach lokalnych serwera lub na macierzy. 14. Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i do konfigurowania innych funkcjonalności. Centralna konsola graficzna powinna mieć możliwość działania zarówno jako aplikacja na maszynie fizycznej lub wirtualnej jak i jako gotowa, wstępnie skonfigurowana maszyna wirtualna tzw. virtual appliance. 15. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość bieżącego monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej (np. wykorzystanie procesorów, pamięci RAM, wykorzystanie przestrzeni na dyskach/wolumenach) oraz przechowywać i wyświetlać dane maksymalnie sprzed roku. 16. Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych (tzw. snapshot) na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 17. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 18. Oprogramowanie do wirtualizacji oraz oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 19. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej (hosta, maszyny wirtualnej) bez potrzeby wyłączania wirtualnych maszyn. 20. Rozwiązanie musi zapewnić wbudowany mechanizm do bezpiecznej automatycznej archiwizacji i odtwarzania wskazanych maszyn wirtualnych. Mechanizm ten musi umożliwiać również odtwarzanie pojedynczych plików z kopii zapasowej oraz zapewnia stosowanie deduplikacji dla kopii zapasowych. 21. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm replikacji wskazanych maszyn wirtualnych w obrębie klastra serwerów fizycznych. 22. Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. Mechanizm powinien umożliwiać 4 lub więcej takich procesów przenoszenia jednocześnie. 23. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i taki mechanizm (wysokiej dostępności HA), aby w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego wybrane przez administratora i uruchomione nim wirtualne maszyny zostały uruchomione na innych serwerach z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym. 24. System musi posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika (virtual switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Pojedynczy przełącznik wirtualny powinien mieć możliwość konfiguracji do 4000 portów. 25. Pojedynczy wirtualny przełącznik musi posiadać możliwość przyłączania do niego dwóch i więcej fizycznych kart sieciowych aby zapewnić bezpieczeństwo połączenia ethernetowego w razie awarii karty sieciowej. 26. Wirtualne przełączniki musza obsługiwać wirtualne sieci lokalne (VLAN). Usługa wdrożenia W związku ze specyfiką wdrożenia Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał aktualny certyfikat ISO 27001 bądź równoważny (załączyć do oferty). W zakres zamówienia wchodzi, oprócz dostawy wyspecyfikowanych urządzeń, także ich wdrożenie na miejscu u Zamawiającego, przez producenta lub certyfikowanego wykonawcę. Wdrożenie 1. Instalacja macierzy w szafie. 2. Instalacja kart LAN w serwerach. 3. Przygotowanie koncepcji adresacji sieci LAN, konfiguracji sieci SAN. 4. Instalacja oprogramowania (platformy) wirtualizacyjnego. 5. Konfiguracja macierzy, wydzielenie zasobów na wirtualne serwery. 6. Konfiguracja sieci SAN w infrastrukturze wirtualnej. 7. Konfiguracja sieci LAN w infrastrukturze wirtualnej. 8. Instalacja i konfiguracja platformy do zarządzania maszynami wirtualnymi. 9. Konfiguracja klastra wysokiej dostępności. 10. Przygotowanie koncepcji wirtualizacji fizycznych maszyn. 11. Migracja istniejących serwerów do środowiska wirtualnego. 12. Testy wydajności, optymalizacja. 13. Prezentacja rozwiązania i instruktaż prawidłowej administracji infrastruktura wirtualną. 14. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 15. Zapewnienie warsztatów z administracji infrastrukturą wirtualizacyjną dla administratora Wydziału Informatyki wskazanego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302300000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach