Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj - mięso wieprzowe, wołowe i wędliny

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej ogłasza przetarg

 • Adres: 89-526 Lubiewo, 144
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 33 412 25 wew. 306 , fax. 0-52 3341225 wew.316
 • Data zamieszczenia: 2015-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej
  144 144
  89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 412 25 wew. 306, fax. 0-52 3341225 wew.316
  REGON: 00082109100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj - mięso wieprzowe, wołowe i wędliny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej Część I: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wieprzowina 151 130 00-3 Boczek świeży kg 90 golonka kg 900 golonka kg 900 karkówka kg 1500 Kości wieprzowe kg 500 łopatka kg 2800 Mięso gulaszowe kg 400 Mięso mielone kg 500 polędwiczki kg 25 schab kg 2400 słonina kg 30 szynka kg 2400 Tusze wieprzowe kg 400 żeberka kg 400 Część II: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane 151 312 00-7 boczek kg 1900 podgardle kg 10 Kości wieprzowe kg 200 Część III: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 podroby 151 140 00-0 Żołądki wołowe kg 500 wątroba kg 400 ozory kg 20 Część IV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 szynka 151 314 10-2 szynka kg 350 szynka kg 300 szynka kg 300 Część V: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Wędliny drobiowe 151 311 35-0 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 300 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 300 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 300 Wędlina drobiowa kg 300 Część VI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kaszanka i inne wędliny krwiste 151 314 10-2 Wędlina krwista kg 250 kaszanka kg 350 Część VII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Wędlina średnio rozdrobniona kg 220 Wędlina drobno rozdrobniona kg 300 Wędlina grubo rozdrobniona kg 350 Wędlina drobno rozdrobniona kg 250 Wędlina drobno rozdrobniona kg 350 Wędlina drobno rozdrobniona kg 300 Wędlina drobno rozdrobniona kg 300 Wędlina drobno rozdrobniona kg 300 Wędlina średnio rozdrobniona kg 900 Część VIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Golonka wieprzowa kg 20 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 400 Wędlina wieprzowa kg 350 Wędlina wieprzowa kg 250 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 250 Wędlina wieprzowa kg 200 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 250 Część IX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Wędlina średnio rozdrobniona kg 200 Wędlina średnio rozdrobniona kg 900 Wędliny średnio rozdrobnione kg 500 Wędlina średnio rozdrobniona kg 900 Część X: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Salami 151 312 30-6 salami kg 200 2 Wędliny 151 311 30-5 Wędlina średnio rozdrobniona kg 250 Wędlina grubo rozdrobniona kg 300 Wędlina drobno rozdrobniona kg 300 Wędlina średnio rozdrobniona kg 250 Wędlina wieprzowa kg 300 wędlina kg 600 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina grubo rozdrobniona kg 350 wędlina kg 250 Część XI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Pasztety 151 313 10-1 pasztetowa kg 200 Pasztet kg 25 Pasztet kg 25 Pasztet firmowy kg 150 Część XII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wołowina 151 111 00-0 wołowna kg 400 Część XIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wieprzowina 151 130 00-3 Boczek świeży kg 50 Nogi wieprzowe kg 50 golonka kg 200 Karkówka b/k kg 300 Karkówka z/k kg 100 Łopatka b/k kg 300 Łopatka z/k kg 200 Mięso mielone kg 300 Polędwiczki wieprzowe kg 100 Schab b/k kg 300 Schab z/k kg 200 słonina kg 100 Szynka b/k kg 300 Szynka z golonką kg 100 Szynka z/k kg 150 żeberka kg 100 Część XIV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane 151 312 00-7 Boczek wędzony kg 200 Polędwica wędzona kg 100 baleron kg 200 Część XV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 podroby 151 140 00-0 Flaki wołowe kg 200 Ozory wieprzowe kg 50 Część XVI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 szynka 151 314 10-2 Szynka gotowana kg 150 Szynka wędzona kg 30 Część XVII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Wędliny drobiowe 151 311 35-0 Beton drobiowy kg 50 Mielonka drobiowa kg 100 Polędwica drobiowa kg 100 Pierś drobiowa kg 50 Śniadaniowa drobiowa kg 50 Szynka tostowa drobiowa kg 30 Rolada drobiowa kg 30 Szynka drobiowa kg 50 Część XVIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kaszanka i inne wędliny krwiste 151 314 10-2 Salceson czarny kg 150 Salceson ozorkowy kg 30 krupnioki kg 50 kaszanka kg 150 Część XIX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Luncheon meat (lanszmit) kg 100 metka kg 100 mortadela kg 150 Parówka cienka kg 100 Parówka - serdelka kg 100 Parówka hot-dog kg 100 Część XX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Kiełbasa śląska kg 100 Kiełbasa zwyczajna kg 400 Kiełbasa toruńska kg 150 kabanosy kg 50 Kiełbasa biała parzona kg 300 Część XXI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Salami 151 312 30-6 Salami kg 50 2 Wędliny 151 311 30-5 Krakowska parzona kg 150 ogonówka kg 200 Szynka konserwowa prasowana kg 100 szynkowa kg 300 żywiecka kg 150 Część XXII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Pasztety 151 313 10-1 pasztetowa kg 200 Część XXIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wołowina 151 111 00-0 wołowina kg 250
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151130003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach