Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.

Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Przemysłowa 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 282 07 70 , fax. 54 282 07 70
 • Data zamieszczenia: 2014-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe ALGAWA Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 10 10
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 282 07 70, fax. 54 282 07 70
  REGON: 34039483700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gpualgawa.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy mięsa i przetworów mięsnych dla GPU ALGAWA Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i przetworów mięsnych zgodnie z załącznikiem w systemie sprzedaży bezgotówkowej wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez zamawiającego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Maksymalne zapotrzebowanie w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 1. Łopatka wieprzowa bez kości ( zawartość mięsa 100%) 8000 kg 2. Schab wieprzowy bez kości ( zawartość mięsa100%) 2500 kg 3. Karkówka wieprzowa bez kości (zawartość mięsa 100%) 900 kg 4. Parówki wieprzowe cienkie 300 kg 5. Parówki wieprzowe grube 300 kg 6. Kiełbasa biała 400 kg 7. Kiełbasa śląska 500 kg 8. Kiełbasa biesiadna 1500 kg 9. Kiełbasa krakowska 100 kg 10. Szynka konserwowa wieprzowa 100 kg 11. Kiełbasa szynkowa 100 kg 12. Wędlina drobiowa 100 kg 13. Polędwica sopocka 100 kg 14. Boczek wędzony 500 kg 15. Boczek świeży 50 kg 16. Smalec 40 kg 17. Filet z kurczaka bez skóry, bez kości ( zawartość mięsa 100%) 8000 kg 18. Skrzydełka z kurczaka 500 kg 19. Udko z kurczaka ( zawartość mięsa 100%) 3500 kg 20. Ćwiartki z kurczaka 1000 kg 21. Szynka surowa 1500 kg 22. Żeberka 700 kg 23. Kaszanka z czosnkiem 100 v
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151130003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.algawa.4bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach