Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny.

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej ogłasza przetarg

 • Adres: 89-526 Lubiewo, 144
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 33 412 25 wew. 306 , fax. 0-52 3341225 wew.316
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej
  144 144
  89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 412 25 wew. 306, fax. 0-52 3341225 wew.316
  REGON: 00082109100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na dostawy artykułów stanowiących rodzaj- mięso wieprzowe, wołowe, wędliny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wieprzowina 151 130 00-3 Boczek świeży kg 50 golonka kg 500 golonka kg 500 karkówka kg 150 Kości wieprzowe kg 500 łopatka kg 1800 Mięso gulaszowe kg 350 Mięso mielone kg 350 polędwiczki kg 30 schab kg 1800 słonina kg 20 szynka kg 1800 Tusze wieprzowe kg 250 żeberka kg 350 Część II: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane 151 312 00-7 boczek kg 1200 podgardle kg 20 Kości wieprzowe kg 400 Część III: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 podroby 151 140 00-0 Żołądki wołowe kg 500 wątroba kg 400 ozory kg 20 Część IV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 szynka 151 314 10-2 szynka kg 300 szynka kg 300 szynka kg 150 Część V: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Wędliny drobiowe 151 311 35-0 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 300 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 200 Wędlina drobiowa kg 200 Część VI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kaszanka i inne wędliny krwiste 151 314 10-2 Wędlina krwista kg 250 kaszanka kg 300 Część VII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Wędlina średnio rozdrobniona kg 200 Wędlina drobno rozdrobniona kg 250 Wędlina grubo rozdrobniona kg 300 Wędlina drobno rozdrobniona kg 250 Wędlina drobno rozdrobniona kg 350 Wędlina drobno rozdrobniona kg 350 Wędlina drobno rozdrobniona kg 350 Wędlina drobno rozdrobniona kg 300 Wędlina średnio rozdrobniona kg 800 Część VIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Golonka wieprzowa kg 50 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 350 Wędlina wieprzowa kg 350 Wędlina wieprzowa kg 250 Wędlina wieprzowa kg 250 Wędlina wieprzowa kg 200 Wędlina wieprzowa kg 200 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 250 Wędlina wieprzowa kg 200 Wędlina wieprzowa kg 200 Część IX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Wędlina średnio rozdrobniona kg 250 Wędlina średnio rozdrobniona kg 700 Wędliny średnio rozdrobnione kg 400 Wędlina średnio rozdrobniona kg 400 Część X: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Salami 151 312 30-6 salami kg 150 salami kg 50 Część XI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Wędliny 15131130-5 Wędlina wieprzowa kg 250 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 250 Wędlina wieprzowa kg 300 Wędlina wieprzowa kg 600 Wędlina wieprzowa kg 250 Wędlina wieprzowa kg 350 Wędlina wieprzowa kg 250 Część XII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Pasztety 15131310-1 pasztetowa kg 200 pasztetowa 30 pasztetowa 50 pasztet 50 pasztetowa 150 Część XIII Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wołowina 151 111 00-0 wołowina kg 300 Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej OZ Zwartowo Część XIV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wieprzowina 151 130 00-3 Boczek świeży kg 20 golonka kg 50 Karkówka b/k kg 300 Karkówka z/k kg 50 Łopatka b/k kg 300 Łopatka z/k kg 50 Mięso mielone kg 100 Polędwiczki wieprzowe kg 20 Schab b/k kg 300 Schab z/k kg 50 słonina kg 50 Szynka b/k kg 400 Szynka z/k kg 50 żeberka kg 100 Część XV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane 151 312 00-7 Boczek wędzony kg 150 Polędwica wędzona kg 50 baleron kg 100 Część XVI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 podroby 151 140 00-0 Flaki wołowe kg 100 Część XVII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 szynka 151 314 10-2 Szynka gotowana kg 100 Szynka wędzona kg 100 Część XVIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Wędliny drobiowe 151 311 35-0 Baton drobiowy kg 50 Mielonka drobiowa kg 100 Polędwica drobiowa kg 50 Pierś drobiowa kg 50 Śniadaniowa drobiowa kg 50 Szynka tostowa drobiowa kg 30 Rolada drobiowa kg 50 Szynka drobiowa kg 50 Część XIX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kaszanka i inne wędliny krwiste 151 314 10-2 Salceson czarny kg 150 Salceson ozorkowy kg 15 krupnioki kg 30 kaszanka kg 200 Część XX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Luncheon meat (lanszmit) kg 150 metka kg 80 mortadela kg 150 Parówka cienka kg 80 Parówka - serdelka kg 80 Parówka hot-dog kg 50 Część XXI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Kiełbasa śląska kg 100 Kiełbasa zwyczajna kg 400 Kiełbasa toruńska kg 100 kabanosy kg 30 Kiełbasa biała parzona kg 250 Część XXII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Salami 151 312 30-6 Salami kg 10 2 Wędliny 151 311 30-5 Krakowska parzona kg 100 ogonówka kg 150 Szynka konserwowa prasowana kg 50 szynkowa kg 100 żywiecka kg 100 Część XXIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Pasztety 151 313 10-1 pasztetowa kg 150 Część XXIV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wołowina 151 111 00-0 Wołowina b/k kg 150
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151130003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach