Przetargi.pl
Przebudowa pom. higienicznosanitarnych w bud. "A" wraz z uzupełniającymi robotami remontowymi na I, II oraz III piętrze budynku "A" KCGPiN zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami robót.

KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU ogłasza przetarg

 • Adres: 45-066 Opole, ul. Władysława Reymonta 8
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774417763
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KLINICZNE CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU
  ul. Władysława Reymonta 8
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 774417763
  REGON: 000640136
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ginekologia.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pom. higienicznosanitarnych w bud. "A" wraz z uzupełniającymi robotami remontowymi na I, II oraz III piętrze budynku "A" KCGPiN zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami robót.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach