Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np. budynki, budowle, sieć energetyczna, drogi dojazdowe) w Sielinku według trzech części.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-163 Poznań, Sieradzka 29
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
  Sieradzka 29
  60-163 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 639660210
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np. budynki, budowle, sieć energetyczna, drogi dojazdowe) w Sielinku według trzech części.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach