Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej (ul. Żółtkowska) i budowa i rozbudowa ulicy Rybackiej (drogi gminnej) w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

GMINA CHOROSZCZ ogłasza przetarg

 • Adres: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CHOROSZCZ
  ul. Dominikańska 2
  16-070 Choroszcz, woj. podlaskie
  REGON: 050659020
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://choroszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej (ul. Żółtkowska) i budowa i rozbudowa ulicy Rybackiej (drogi gminnej) w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach