Przetargi.pl
„Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury edukacyjnej w Gminie Pysznica”

GMINA PYSZNICA ogłasza przetarg

 • Adres: 37-403 Pysznica, ul. Wolności 322
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 15 841 00 04 , fax. +48 15 841 00 17
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PYSZNICA
  ul. Wolności 322
  37-403 Pysznica, woj. podkarpackie
  tel. +48 15 841 00 04, fax. +48 15 841 00 17
  REGON: 830409117
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury edukacyjnej w Gminie Pysznica”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach