Przetargi.pl
Organizacja wypoczynku

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu ogłasza przetarg

 • Adres: 59241 Legnickie Pole, ul. Benedyktynów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 858-23-87 w. 140
 • Data zamieszczenia: 2017-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
  ul. Benedyktynów 4
  59241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie
  tel. 76 858-23-87 w. 140
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja wypoczynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa organizacji wypoczynku dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu i ich rodzin w 2017. Na zadanie składa się: a)zorganizowanie 3-dniowej wycieczki autokarowej objazdowej do Baranowa Sandomierskiego, Sandomierza, Opatowa, Kazimierza Dolnego i Zwolenia w terminie 8-10.09.2017 dla 130 osób. 1. Przewidywana liczba uczestników: 130-oznacza maksymalną liczbę uczestników. Podana przez Zamawiającego liczba jest liczbą przewidywaną. Rzeczywista liczba zgłoszeń, wynikająca z aktualnych potrzeb Zamawiającego, zostanie podana Wykonawcy na 21 dni przed planowanym wyjazdem. 2. Miejsce wypoczynku: Baranów Sandomierski, Sandomierz, Opatów, Kazimierz Dolny i Zwoleń. 3. Termin wypoczynku: 8-10.09.2017 r. czas trwania: 3 dni 4. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający planuje wycieczkę dla 3 grup w tym terminie, program wycieczki dla każdej z grup będzie różny. a)Program wycieczki-Grupa I: Dzień 1 Godz. 6:00 Wyjazd z Legnicy Godz. 15:00 Przyjazd do Baranowa Sandomierskiego – Zwiedzanie Zespoły Pałacowo – Parkowego: Trasa Zwiedzania: • Przejście przez Park • Arkadowy Dziedziniec Zamku • Secesyjna Kaplica Zamkowa • Wnętrza historyczne I piętra Następnie przejazd przez Pacanów - wizyta w rynku u sympatycznego Koziołka Godz. 16:30 Przejazd do Hotelu/Pensjonatu w Ostrowcu Świętokrzyskim Godz. 18:00 Obiadokolacja i nocleg Dzień 2 Godz. 8:00 Śniadanie Godz. 9:00 wyjazd do Opatowa Przyjazd do Opatowa zwiedzanie: Brama Warszawska, Klasztor ojców Bernardynów, Kolegiata św. Marcina. Możliwość zakupu jedynych oryginalnych "Krówek Opatówek" Godz. 11:00 Przejazd do Ujazdu - Zwiedzanie "Polskiego Koloseum" - zamek Krzyż - Topór Ossolińskich. Godz. 12:30 przejazd do Sandomierza Godz. 13:30 Zwiedzanie miasta – Góry pieprzowe, Katedra, Rynek Starego Miasta, ul. Basztowa, Podziemna trasa turystyczna, Ucho Igielne, „Dworek Ojca Mateusza”, rejs statkiem po Wiśle, następnie czas wolny w Sandomierzu Godz. 17:30przejazd do jednej ze słynnych sandomierskich winnic Godz. 18:00 - degustacja regionalnego wina i serów. następnie powrót do hotelu Godz. 20:30 Obiadokolacja i nocleg. Dzień 3 Godz. 7:00 Śniadanie Godz. 8:00 Wyjazd do Kazimierza Dolnego Godz. 10:00 Zwiedzanie miasta – przejście od starej zbrojowni, pomnik psa Werniksa, Rynek Starego Miasta – kamienice pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem, kamienica Celejowska, jatki koszerne, Kościół św. Anny. Przejście do zamku kazimierzowskiego i na basztę, dla pozostałych osób czas wolny. Godz. 13:00 Przejazd do Zwolenia. Godz. 14:30 Zwiedzanie Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego – miejsce pochówku Jana Kochanowskiego. Godz. 16:00 Wyjazd w drogę powrotną do Legnicy Przyjazd do Legnicy ok. godz. 1:00 w nocy. b) Program wycieczki-Grupa II: Dzień 1 Godz. 5:00 Wyjazd z Legnicy Godz. 13:00 Przyjazd do Zwolenia. Zwiedzanie Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego – miejsce pochówku Jana Kochanowskiego Godz. 14:00 Przejazd do Kazimierza Dolnego Godz. 15:00 Zwiedzanie miasta – przejście od starej zbrojowni, pomnik psa Werniksa, Rynek Starego Miasta – kamienice pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem, kamienica Celejowska, jatki koszerne, Kościół św. Anny. Następnie dla osób chętnych (trasa wymagająca stroma wstępy płatne we własnym zakresie) Przejście do zamku kazimierzowskiego i na basztę, dla pozostałych osób czas wolny. Godz. 18:00 Przejazd do Ostrowca Świętokrzyskiego Godz. 19:00 Obiadokolacja i nocleg Dzień 2 Godz. 8:00 Śniadanie Godz. 9:00 wyjazd do Ujazdu Godz. 10:00 Przejazd do Ujazdu - Zwiedzanie "Polskiego Koloseum" - zamek Krzyż - Topór Ossolińskich 11:30 Przejazd do Opatowa Godz. 12:00 Przyjazd do Opatowa zwiedzanie: Brama Warszawska, Klasztor ojców Bernardynów, Kolegiata św. Marcina. Godz. 13:00 przejazd do Sandomierza Godz. 14:00 Zwiedzanie miasta – Góry pieprzowe, Katedra, Rynek Starego Miasta, ul. Basztowa, Podziemna trasa turystyczna, Ucho Igielne, „Dworek Ojca Mateusza”, rejs statkiem po Wiśle, następnie czas wolny w Sandomierzu - przejazd do jednej ze słynnych sandomierskich winnic - degustacja regionalnego wina i serów następnie powrót do hotelu Godz. 18:00 Degustacja win i serów, następnie przejazd do hotelu Godz. 20:30 Obiadokolacja i nocleg. Dzień 3 Godz. 8:00 Śniadanie Godz. 9:00 Wyjazd w kierunku Pacanowa Godz. 10:30 Przyjazd do Pacanowa - wizyta w rynku u sympatycznego Koziołka Przejazd do Baranowa Sandomierskiego 11:30 Przyjazd do Baranowa Sandomierskiego – Zwiedzanie Zespoły Pałacowo – Parkowego: Trasa Zwiedzania: • Przejście przez Park • Arkadowy Dziedziniec Zamku • Secesyjna Kaplica Zamkowa • Wnętrza historyczne I piętra Godz. 14:00 Wyjazd w drogę powrotną do Legnicy Przyjazd do Legnicy ok. godz. 23:00 . c) Program wycieczki-Grupa III: Dzień 1 Godz. 5:00 Wyjazd z Legnicy Godz. 14:00 Przyjazd do Baranowa Sandomierskiego – Zwiedzanie Zespoły Pałacowo – Parkowego: Trasa Zwiedzania: • Przejście przez Park • Arkadowy Dziedziniec Zamku • Secesyjna Kaplica Zamkowa • Wnętrza historyczne I piętra Następnie przejazd przez Pacanów - wizyta w rynku u sympatycznego Koziołka Godz. 15:30 Przejazd do Hotelu/Pensjonatu w Ostrowcu Świętokrzyskim Godz. 18:00 Obiadokolacja i nocleg Dzień 2 Godz. 7:30 Śniadanie Godz.8:30 wyjazd do Sandomierza Godz. 11:00 Przyjazd do Sandomierza. Zwiedzanie miasta – Góry pieprzowe, Katedra, Rynek Starego Miasta, ul. Basztowa, Podziemna trasa turystyczna, Ucho Igielne, „Dworek Ojca Mateusza”, rejs statkiem po Wiśle, następnie czas wolny. Godz. 15:00 Wyjazd do winnicy Sandomierskiej Godz. 15:30 Degustacja win i serów Godz. 16:30 Przejazd do Opatowa Przyjazd do Opatowa zwiedzanie: Brama Warszawska, Klasztor ojców Bernardynów, Kolegiata św. Marcina. Możliwość zakupu jedynych oryginalnych "Krówek Opatówek" Godz. 19:00 Przejazd do Ujazdu - Zwiedzanie "Polskiego Koloseum" - zamek Krzyż - Topór Ossolińskich. Godz. 20:30 Przejazd do hotelu Godz. 21:30 Obiadokolacja i nocleg. Dzień 3 Godz. 7:00 Śniadanie Godz. 8:00 Wyjazd do Zwolenia Godz. 10:00 Przejazd do Zwolenia. Zwiedzanie Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego – miejsce pochówku Jana Kochanowskiego. Godz. 11:30 Wyjazd do Kazimierza Dolnego Godz. 12:30 Zwiedzanie miasta – przejście od starej zbrojowni, pomnik psa Werniksa, Rynek Starego Miasta – kamienice pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem, kamienica Celejowska, jatki koszerne, Kościół św. Anny. Następnie dla osób chętnych (trasa wymagająca stroma wstępy płatne we własnym zakresie) Przejście do zamku kazimierzowskiego i na basztę, dla pozostałych osób czas wolny. 15:30 Zakończenie zwiedzania Godz. 16:00 Wyjazd w drogę powrotną do Legnicy Przyjazd do Legnicy ok. godz. 2:00 w nocy. 5.Wyżywienie: Wykonawca zapewni 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja. 6. Wykonawca zapewni uczestnikom: bilety występów do zwiedzanych obiektów: Pałac w Baranowie Sandomierskim, Kolegiata św. Marcina w Opatowie, Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Zamek Krzyż - Topór, Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu, rejs statkiem po Wiśle, Góry Pieprzowe, degustację win i serów na terenie winnicy. 7. Opieka: organizator wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia kompetentnego pilota-przewodnika wycieczek. 8. Transport uczestników wypoczynku powinien zostać zorganizowany z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1907). a) wyjazd na wycieczkę oraz powrót nastąpią o godzinach wskazanych w programach w zależności od grupy. b) Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki transport komfortowym, klimatyzowanym autokarem (nie starszym niż 5 lat) , wyposażonym w toaletę i odtwarzacz DVD. c)Wykonawca zapewni ubezpieczenie autokaru; d) w przypadku awarii autokaru podstawienie autokaru zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy. 9. Ubezpieczenie: Wykonawca zapewni uczestnikom wypoczynku ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno na czas pobytu, jak i czas podróży. Ubezpieczenie obejmuje okres momentu rozpoczęcia wycieczki do momentu przyjazdu z wycieczki do Legnicy. 10.Zakwaterowanie: Wykonawca zapewni 2 noclegi - zakwaterowanie w Hotelu/Pensjonacie w pokojach z 2/3 os. z łazienkami. b) zorganizowanie kolonii/obozu w Pogorzelicy w dniach 24.06-07.07.2017 r. dla 20 osób. 1. Przewidywana liczba uczestników: 20 oznacza maksymalna liczbę uczestników. Podana przez Zamawiającego liczba jest liczbą przewidywaną. Rzeczywista liczba skierowań, wynikająca z aktualnych potrzeb Zamawiającego, zostanie podana Wykonawcy na 14 dni przed planowanym wyjazdem. 2. Miejsce wypoczynku/zwiedzania: Pogorzelica i okolice. 3. Termin wypoczynku: 24.06-07.07.2017 r. Liczba turnusów: 1, czas trwania: 14 dni. Ilość: 13 noclegów. 4.Zakwaterowanie: a) Zamawiający nie dopuszcza, aby zakwaterowanie odbywało się w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku (np. szkoły, remizy, domy parafialne itp.). Akceptowane będą obiekty hotelowe lub inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie. Wymogi jakim muszą odpowiadać obiekty reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 22 poz.169 z późn. zm) b) Zamawiający zastrzega jednak, że nie dopuszcza zakwaterowania w domkach kempingowych i namiotach. c) Minimalne wymogi w zakresie budynków, w których będą zakwaterowani uczestnicy kolonii: -obiekt murowany z zapleczem sanitarnym i sportowym, ogrodzony. - zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku; - obiekt powinien być wyposażony w salę TV, salę wypoczynkową, salę gimnastyczną oraz plac zabaw i rekreacji. - obiekt z własna kuchnia i stołówką. - obiekt powinien znajdować się maksymalnie 600 m od morza; - teren powinien być strzeżony 24 h na dobę. d) Pokoje dla uczestników powinny spełniać wymogi: - pokoje max.4-5 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym wyposażone w natryski i wc, ciepłą wodę dostępną bez ograniczeń, - nie dopuszcza się łóżek piętrowych. e) na terenie ośrodka internet Wi-Fi 5.Wyżywienie: a) Zamawiający wymaga zapewnienia wyżywienia w ośrodku w postaci: 4 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Napoje dostępne 24h/dobę. b) pierwszym posiłkiem w ośrodku będzie obiado-kolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu. c) na drogę powrotną uczestnicy otrzymają suchy prowiant (w tym napoje). d) posiłki powinny być urozmaicone i odpowiadać normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, a także bogate w witaminy, owoce i warzywa. 6.Wymogi odnośnie programu kolonii/obozu: -zabawy na sprzęcie do gier świetlicowych i terenowych -korzystanie z infrastruktury ośrodka -organizowanie dyskotek -neptunalia, spartakiada kolonijna i konkursy z nagrodami -wycieczka do Wolińskiego Parku narodowego i rezerwatu Żubrów -gra integracyjna-tematyczna gra terenowa „militarna” (manewry, strzelanie ASG, paintball, techniki linowe, wykorzystywanie elektronicznych wykrywaczy metalu, zabawy ruchowe, przejazd pojazdem wojskowym) -wycieczka do Trzęsacza kolejką wąskotorową -2 ogniska z pieczeniem kiełbasek -pamiątka dla każdego uczestnika 7.Opieka: a) organizator wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia właściwej opieki uczestnikom wypoczynku, w szczególności: całodobowej opieki doświadczonej kadry zgodnie z przepisami MEN; b) dostęp do całodobowej opieki pielęgniarskiej; c) opieka wychowawcy i ratownika (wychowawca i ratownik z uprawnieniami i doświadczeniem) d) pokoje wychowawców i dzieci muszą być usytuowane na tym samym piętrze. W przypadku zakwaterowania uczestników kolonii na sąsiadujących kondygnacjach na każdej z nich musi znajdować się pokój wychowawców. 8. Transport uczestników wypoczynku powinien zostać zorganizowany z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1907), a) wyjazd na kolonię nastąpi 24.06.2017 r. z Legnicy, powrót 07.07.2017 r. do Legnicy. b)Wykonawca zapewni uczestnikom kolonii/obozu transport komfortowym, autokarem z nawiewem (nie starszym niż 5 lat), wyposażonym w toaletę, barek i odtwarzacz DVD. c) Wykonawca zapewni opiekę doświadczonej kadry nad dziećmi w czasie przejazdu, zgodnie przepisami MEN, e) ubezpieczenie autokaru, f) w przypadku awarii autokaru podstawienie autokaru zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy. 9. Ubezpieczenie: uczestnicy wypoczynku muszą mieć zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia zarówno na czas pobytu, jak i czas podróży. Ubezpieczenie obejmuje okres momentu przekazania dzieci pod opiekę wychowawców w miejscu zbiórki do momentu odebrania dzieci przez opiekunów/rodziców po powrocie z wypoczynku. 10. Dodatkowe wymagania: Wykonawca zapewni bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, opłaty za przewozy i przewodników oraz opłaty klimatyczne. c) zorganizowanie kolonii/obozu w Chorwacji w dniach 08.07-18.07.2017 r. dla 30 osób. 1. Przewidywana liczba uczestników: 30 oznacza maksymalna liczbę uczestników. Podana przez Zamawiającego liczba jest liczbą przewidywaną. Rzeczywista liczba skierowań, wynikająca z aktualnych potrzeb Zamawiającego, zostanie podana Wykonawcy na 14 dni przed planowanym wyjazdem. 2. Miejsce wypoczynku/zwiedzania: Split, Vela Luka, Korcula, Mostar , Sarajewo. 3. Termin wypoczynku: 08.07-18.07.2017 r. Liczba turnusów: 1, czas trwania: 11 dni. Ilość: 8 noclegów. 4.Zakwaterowanie: a) Zamawiający nie dopuszcza, aby zakwaterowanie odbywało się w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku (np. szkoły, remizy, domy parafialne itp.). Akceptowane będą obiekty hotelowe lub inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie. Wymogi jakim muszą odpowiadać obiekty reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19.08. 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz.169). b) Zamawiający zastrzega jednak, że nie dopuszcza zakwaterowania w domkach kempingowych i namiotach. c) Minimalne wymogi w zakresie budynków, w których będą zakwaterowani uczestnicy obozu: - hotel o standardzie min. 3*w miejscowości Vela Luka - zakwaterowanie wszystkich uczestników w jednym budynku; - obiekt powinien być wyposażony w salę TV, salę wypoczynkową. - restauracja na terenie budynku; - obiekt powinien znajdować się maksymalnie do 100 m od morza; - teren powinien być strzeżony 24 h na dobę. d) Pokoje dla uczestników powinny spełniać wymogi: - pokoje klimatyzowane max.3-4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym wyposażone w natryski i wc, ciepłą wodę dostępną bez ograniczeń, - nie dopuszcza się łóżek piętrowych. e) podczas noclegów tranzytowych Zamawiający dopuszcza noclegi w hostelach lub hotelach 2 lub 3 *. 5.Wyżywienie: a) Zamawiający wymaga zapewnienia wyżywienia w hotelu w miejscowości Vela Luka 3 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, i kolacja. Napoje dostępne 24h/dobę. b) pierwszym posiłkiem w hotelu będzie obiadokolacja w dniu przyjazdu, ostatnim posiłkiem jest śniadanie w dniu wyjazdu. c) na drogę powrotną uczestnicy otrzymają suchy prowiant (w tym napoje). d) posiłki powinny być urozmaicone i odpowiadać normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, a także bogate w witaminy, owoce i warzywa. 6.Program kolonii/obozu: Dzień 1: Wyjazd z Legnicy. Nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Chorwacji. Dzień 2: Śniadanie w formie suchego prowiantu. Przyjazd do Splitu i zwiedzanie miasta: spacer Deptakiem Riva wzdłuż murów Pałacu Dioklecjana, katedra św. Dujama, wejście na Górę Marjan - punkt widokowy miasta. Wypoczynek na plaży, przeprawa promowa na wyspę Korcula. Następnie przejazd do miejscowości Vela Luka. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Dzień 3-8: Wypoczynek i realizacja programu: - wycieczka do miasta Korcula śladami podróżnika i odkrywcy. Zwiedzanie stolicy wyspy, między innymi potężne mury miejskie z basztami obronnymi, dom urodzenia Marco Polo, katedra św. Marka, pałac biskupi (z zewnątrz). - wycieczka do Dubrownika: Brama Pile, Mała Braca, studnia Onorfio, Klasztor Franciszkanów, katedra oraz Pałac Sponza (z zewnątrz). W drodze powrotnej na wyspę Korcula krótkie zwiedzanie zabytków miasta Orebić z Pałacem Stowarzyszenia Marynarzy i Pałacem Muzeum Marynarzy oraz Ston, w którym znajduje się „europejski mur chiński“ -rejs na baśniową wyspę Proizd - nazywaną „Wyspą miłości”. Wypoczynek na plaży, leśne podchody, kąpiele w lazurowych wodach Morza Adriatyckiego. -wieczory w miasteczku Vela Luka- lody, spacer do latarni morskiej. Program animacyjny: • chińskie inspiracje - nauka jedzenia pałeczkami, chińskie koki, teatr cieni, • wieczór gier planszowych, • gra terenowa nawiązująca do miejsca pobytu i jego historii. • zajęcia sportowe i rekreacyjne, • wypoczynek nad morzem – plażowanie i kąpiele, Dzień 9: Śniadanie. Przejazd do portu w Korczuli. Przeprawa promowa na półwysep Pelješac, przejazd wzdłuż doliny rzeki Neretwy do Počitelj. Spacer po miasteczku(szkoła koraniczna meczet Hadżi-Alija). Po południu przejazd do Mostaru - stolicy Hercegowiny, W programie: XVI – wieczny, kamienny most – symbol miasta, wpisany na listę UNESCO, starówka. Przejazd do Sarajewa, obiadokolacja i nocleg. Dzień 10: Śniadanie. Zwiedzanie Sarajewa - stolicy Bośni i Hercegowiny m.in: Latinski Most - główne place Sarajewa, Bascarsija - turecki bazar z tradycyjnymi warsztatami rzemieślniczymi, cerkiew p.w. Archaniołów Gabriela i Michała (z zewnątrz), meczet Gazi Husrev-beja. Obiadokolacja, nocny przejazd do Polski. Dzień 11: Zakończenie obozu. 7.Opieka: a) organizator wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia właściwej opieki uczestnikom wypoczynku, w szczególności: całodobowej opieki doświadczonej kadry zgodnie z przepisami MEN; b) dostęp do całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej c) opieka ratownicza (wychowawca-ratownik z uprawnieniami i doświadczeniem) d) pokoje wychowawców i dzieci muszą być usytuowane na tym samym piętrze. W przypadku zakwaterowania uczestników obozu na sąsiadujących kondygnacjach na każdej z nich musi znajdować się pokój wychowawców. 8. Transport uczestników wypoczynku powinien zostać zorganizowany z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1907), a) wyjazd na obóz nastąpi 08.07.2017 r. z Legnicy, powrót 18.07.2017 r.do Legnicy. b)Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki transport komfortowym, klimatyzowanym autokarem (nie starszym niż 5 lat), wyposażonym w toaletę, barek i odtwarzacz DVD. c)Wykonawca zapewni uczestnikom wypoczynku transport do ośrodka wypoczynkowego w Vela Luka i transport powrotny. d) obsługę min. dwóch kierowców e) Wykonawca zapewni opiekę doświadczonej kadry nad dziećmi w czasie przejazdu, zgodnie przepisami MEN, f) ubezpieczenie autokaru, g) w przypadku awarii autokaru podstawienie autokaru zastępczego nastąpi na koszt Wykonawcy. 9. Ubezpieczenie: uczestnicy wypoczynku muszą mieć zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia zarówno na czas pobytu, jak i czas podróży. Ubezpieczenie obejmuje okres momentu przekazania dzieci pod opiekę wychowawców w miejscu zbiórki do momentu odebrania dzieci przez opiekunów/rodziców po powrocie z wypoczynku. 10. Dodatkowe wymagania: Wykonawca zapewni bilety wstępów do zwiedzanych obiektów (według programu), przewodników oraz opłaty klimatyczne. Ponadto autokar zostanie na miejscu wycieczki i organizowane nim będą wyjazdy do okolicznych miejscowości na koszt Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63511000-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach