Przetargi.pl
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica

Gmina Brzeźnica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-114 Brzeźnica, Krakowska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnica
  Krakowska 109
  34-114 Brzeźnica, woj. małopolskie
  REGON: 072182048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnica
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach