Przetargi.pl
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej”

GMINA KISIELICE ogłasza przetarg

 • Adres: 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KISIELICE
  ul. Daszyńskiego 5
  14-220 Kisielice, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 170748028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipkisielice.warmia.mazury.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kisielicach wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej”
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach