Przetargi.pl
Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć na parterze budynku szpitalnego nr 102 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej - ZP-6/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, dr. Józefa Babińskiego 29
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  dr. Józefa Babińskiego 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000298554
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć na parterze budynku szpitalnego nr 102 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej - ZP-6/23
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach