Przetargi.pl
Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, Gumbińska 2a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi
  Gumbińska 2a
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 511440947
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-goldap.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg powiatowych o numerach 1815N, 1794N, 1902N, 1790N, 1772N
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach