Przetargi.pl
Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów nr 640010Z, nr 640011Z, nr 640012Z wraz z infrastrukturą techniczną. Usługa nadzoru inwestorskiego.

GMINA LIPIANY ogłasza przetarg

 • Adres: 74-240 Lipiany, pl. Wolności 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LIPIANY
  pl. Wolności 1
  74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 811685272
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Mironów nr 640010Z, nr 640011Z, nr 640012Z wraz z infrastrukturą techniczną. Usługa nadzoru inwestorskiego.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach