Przetargi.pl
"Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Świnoujście i jej jednostek zorganizowanych w formie jednostek budżetowych w latach 2023-2026"

Gmina Miasto Świnoujście ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (91) 321 24 25
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście
  Wojska Polskiego
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. (91) 321 24 25
  REGON: 811684290
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasta Świnoujście i jej jednostek zorganizowanych w formie jednostek budżetowych w latach 2023-2026"
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach