Przetargi.pl
Dostawę wraz z montażem kompletnej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie zlokalizowanego przy ul. Kaszubskiej 42 w Szczecinie

Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-227 Szczecin, Kaszubska 42
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Szczecinie
  Kaszubska 42
  70-227 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000324530
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.so.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę wraz z montażem kompletnej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie zlokalizowanego przy ul. Kaszubskiej 42 w Szczecinie
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach