Przetargi.pl
Dzierżawa robota chirurgicznego z wyposażeniem

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka ogłasza przetarg

 • Adres: 85-796 Bydgoszcz, dr Izabeli Romanowskiej 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 37-43-000 , fax. 37-43-301
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka
  dr Izabeli Romanowskiej 2
  85-796 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 37-43-000, fax. 37-43-301
  REGON: 001255363
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.co.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa robota chirurgicznego z wyposażeniem
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach