Przetargi.pl
Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: siedmiu Biur Powiatowych Opolskiego Oddziału Regionalnego

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA OPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY ogłasza przetarg

 • Adres: 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 G
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA OPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
  ul. Wrocławska 170 G
  45-836 Opole, woj. opolskie
  REGON: 01061308300036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: siedmiu Biur Powiatowych Opolskiego Oddziału Regionalnego
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach