Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72.

GMINA OLSZANKA ogłasza przetarg

 • Adres: 49-332 Olszanka, 16
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 412 96 83 , fax. 77 412 96 83
 • Data zamieszczenia: 2023-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OLSZANKA
  16
  49-332 Olszanka, woj. opolskie
  tel. 77 412 96 83, fax. 77 412 96 83
  REGON: 531412800
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-olszanka
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach oraz budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72”2) Zakres robót obejmuje:Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżowicacha) Obróbki blacharskie i praca rusztowaniab) Roboty kowalsko – ślusarskiec) Ocieplenie dachówd) Remont kominówe) Wymiana pokrycia dachowego f) drewniane elementy okładzinoweg) Roboty remontowe w kotłownih) Stolarka okienna i drzwiowa (UWAGA! Obowiązujący obmiar zawarty w przedmiarze robót) i) Instalacja centralnego ogrzewaniaj) Kotłownia gazowak) Roboty izolacyjnel) Instalacja wewnętrzna gazuł) Roboty budowlane towarzysząceTermomodernizacja budynku administracyjno – mieszkalnego w Krzyżowicach 72a) Remont elewacjib) Elementy drewnianec) Elementy stalowed) Balustrada schodów zewnętrznyche) Wykonanie przepony poziomejf) Roboty pozostałeg) Transport i utylizacja gruzuh) Wymiana stolarki okienneji) Kotłownia gazowaj) Instalacja centralnego ogrzewaniak) Roboty budowlane i towarzyszące3) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja projektowa (projekty budowlane branży budowlanej i sanitarnej, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży budowlanej i sanitarnej oraz dokument pomocniczy - przedmiary robót branży budowlanej i sanitarnej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach