Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2021

Gmina Strzeleczki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4076660 , fax. 77 4076661
 • Data zamieszczenia: 2021-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzeleczki
  ul. Rynek 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  tel. 77 4076660, fax. 77 4076661
  REGON: 53838900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.strzeleczki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i przepompowaniem, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2021.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach