Przetargi.pl
DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW ODKAŻAJĄCYCH

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-530 Frombork, Sanatoryjna 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (55) 621 63 02
 • Data zamieszczenia: 2023-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku
  Sanatoryjna 1
  14-530 Frombork, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (55) 621 63 02
  REGON: 170399007
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-frombork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW ODKAŻAJĄCYCH
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach