Przetargi.pl
Dostawa i montaż oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kętrzyn

GMINA KĘTRZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897512474 , fax. 897512746
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KĘTRZYN
  ul. Tadeusza Kościuszki 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897512474, fax. 897512746
  REGON: 510742876
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminaketrzyn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż oświetlenia solarnego na terenie Gminy Kętrzyn
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach