Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz pozostałych siedzib i obiektów w Gminie Jaktorów

Gmina Jaktorów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-313 Jaktorów, ul. Warszawska 33
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8564026, 8564069 , fax. (046) 855 21 88
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaktorów
  ul. Warszawska 33 33
  96-313 Jaktorów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8564026, 8564069, fax. (046) 855 21 88
  REGON: 75014825900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaktorow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz pozostałych siedzib i obiektów w Gminie Jaktorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz pozostałych siedzib i obiektów w Gminie Jaktorów : Grupa taryfowa C11 1.Urząd Gminy w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 33 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 6kW Grypa taryfowa C12A 1.Przedszkole ul. Ogrodowa 3A energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 6kW, 2.Klub Sportowy Sala Ćwiczeń ul. Warszawska energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 6kW, Grupa taryfowa DO1 1.Oświetlenie uliczne ul. Maklakiewicza Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 4kW, 2.Oświetlenie uliczne Budy Grzybek 2 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 2kW 3.Oświetlenie uliczne ul. Warszawska 33 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 5kW, 4.Oświetlenie uliczne ul. Wojska Polskiego Międzyborów- energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 8kW, 5.Oświetlenie uliczne ul. Żwirki i Wigury Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 4kW, 6.Oświetlenie uliczne ul. Okrężna 2 Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A,z mocą 6kW, 7.Oświetlenie uliczne ul. Długa Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 8kW, 8.Oświetlenie uliczne Budy Grzybek 1 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 2kW, 9.Oświetlenie uliczne ul. Fabryczna energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 7kW, 10.Oświetlenie uliczne ul. Miodowa energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 3kW, 11.Oświetlenie uliczne ul. Chełmońskiego energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 2kW, 12.Oświetlenie uliczne ul. Błotna 1 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 2kW, 13.Oświetlenie uliczne Chyliczki energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 5kW, 14.Oświetlenie uliczne Chyliczki energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 9kW, 15.Oświetlenie uliczne ul. Chełmońskiego energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 5kW, 16.Oświetlenie uliczne ul. Chełmońskiego energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A,z mocą 2kW, 17.Oświetlenie uliczne ul. Polna energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 5kW, 18.Oświetlenie uliczne ul. Wybickiego energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 4kW 19.Oświetlenie uliczne ul. Błotna 2 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 2kW, 20.Oświetlenie uliczne ul. Gdyńska energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 4kW, 21.Oświetlenie uliczne Kołaczek energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 1kW, 22.Oświetlenie uliczne ul. 1go Maja energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 4kW, 23.Oświetlenie uliczne SGGW Jaktorów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 1 kW, 24.Oświetlenie uliczne ul. Kolejowa energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 1kW, 25.Oświetlenie uliczne k cmentarza ul. Żyrardowska energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 3kW, 26.Oświetlenie uliczne Budy Zosine energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 16A, z mocą 1kW, 27.Oświetlenie uliczne ul. Nowowiejskiego energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A, z mocą 1kW, 28.Oświetlenie uliczne ul. Żyrardowska energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 6kW, 29.Oświetlenie uliczne ul. Cicha energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym16A, z mocą 1kW, 30.Oświetlenie uliczne Sade Budy Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 2kW, 31.Oświetlenie uliczne Chylice 3 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A,z mocą 2kW, 32.Oświetlenie uliczne szkoła Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25Az mocą 7kW, 33.Oświetlenie uliczne ul. Skokowskiego energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 9kW, 34.Oświetlenie uliczne Chylice 2 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 5kW, 35.Oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 2kW, 36.Oświetlenie uliczne ul. Skokowskiego energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 2kW, 37.Oświetlenie uliczne Sade Budy Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 1kW, 38.Oświetlenie uliczne Sade Budy Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 4kW, 39.Oświetlenie uliczne Brzozowa Spacerowa Sade Budy Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 1kW, 40.Oświetlenie uliczne Orzeszkowej Kopernika Orzeszkowej Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32 A, z mocą 14kW, 41.Oświetlenie uliczne Budy Stare Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 4kW, 42.Oświetlenie uliczne trafo 2 0002 Sade Budy Sade Budy Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 2kW, 43.Oświetlenie uliczne Broniewskiego Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 8kW, 44.Oświetlenie uliczne Partyzantów Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 10kW, 45.Oświetlenie uliczne Okrężna 1 Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 3kW, 46.Oświetlenie uliczne Chylice 4 Jaktorów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 1kW. 47.Oświetlenie uliczne al. Niepodległości oraz Golczyka Międzyborów energia elektryczna będzie dostarczana , przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 35 A, z mocą 8 kW. 48.Oświetlenie uliczne ul. Chełmońskiego energia elektryczna będzie dostarczana w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25 A, Budy Grzybek trafo 1844 z mocą 2 KW, Kołaczek trafo 20101 z mocą 2 KW, Kwazar trafo 20337 z mocą 3 KW Grupa Taryfowa G12 1.Mieszkanie ul. Orzeszkowej 14 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 17kW, 2.Mieszkanie ul. Orzeszkowej 14 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32 A, z mocą 17kW, Grupa taryfowa G11 1.Mieszkanie Chylice Kolonia energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 4kW, 2.Mieszkanie Budy Michałowskie 77 Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 32A, z mocą 13kW, 3.Mieszkanie Budy Michałowskie 77 Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, z mocą 4kW, 4.Mieszkanie Budy Michałowskie 77 Międzyborów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 1 fazowym, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A,z mocą 4kW, 3.Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii w układzie półpośrednim: Grupa taryfowa C11 1.Przepompownia ciśnieniowo- próżniowa Budy Zosine energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, z mocą umowną 17kW, w układzie półpośrednim z mnożną x 20, 2.Przepompownia ciśnieniowo próżniowa 3 Maja Jaktorów energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, z mocą umowną17kW, w układzie półpośrednim z mnożną x 20, 3.Przepompownia ciśnieniowo próżniowa Henryszew energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, z mocą umowną 17kW,w układzie półpośrednim z mnożną x 30, Grupa taryfowa C21 1.Stacja podciśnienia kanalizacji Chmielowskiego energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, z mocą umowną 110kW, w układzie półpośrednim z mnożną x 40, 2.Stacja Wodociągowa Bieganów 44 energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, z mocą umowną 37kW, w układzie półpośrednim z mnożną x 15, Grupa taryfowa B23 1.WO-02-693 Przepompownia próżniowo tłoczna SP3 ul. Kościuszki Międzyborów - energia elektryczna dostarczana będzie w układzie 3 fazowym, z mocą umowną 80kW, w układzie półpośrednim z mnożną x 30
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.Złożą ofertę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych 2.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, które obejmują swym zakresem przedmiot zamówienia. 3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 1.Wykonawca musi mieć zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej. 2.Wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. . 4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia nie spełnia, w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym - załącznik nr 1. 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 5.Pełnomocnictwo, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jaktorow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach