Przetargi.pl
Dostawa artykułów mleczarskich dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
  ul. Bohaterów Warszawy 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  REGON: 000313443
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów mleczarskich dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach