Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozbórz Okrągły – ETAP I

Gmina Pruchnik ogłasza przetarg

 • Adres: 37-560 Pruchnik, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166236113 , fax. 166236125
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pruchnik
  Rynek 1
  37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie
  tel. 166236113, fax. 166236125
  REGON: 650900424
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozbórz Okrągły – ETAP I
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach