Przetargi.pl
Przebudowa budynku na bibliotekę miejską w Nisku, rozbudowa i przebudowa budynku na Żłobek w Zarzeczu oraz Termomodernizacja PSP nr 1 oraz ZSP w Nowosielcu

Gmina Nisko ogłasza przetarg

 • Adres: 37-400 Nisko, Plac Wolności 14
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nisko
  Plac Wolności 14
  37-400 Nisko, woj. podkarpackie
  REGON: 830409442
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku na bibliotekę miejską w Nisku, rozbudowa i przebudowa budynku na Żłobek w Zarzeczu oraz Termomodernizacja PSP nr 1 oraz ZSP w Nowosielcu
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach