Przetargi.pl
Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia –montaż urządzeń małej architektury w ramach programu OSA

Gmina Słońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 66436 Słońsk, ul. Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (095) 7572274 , fax. (095) 7572268
 • Data zamieszczenia: 2018-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słońsk
  ul. Sikorskiego 15
  66436 Słońsk, woj. lubuskie
  tel. (095) 7572274, fax. (095) 7572268
  REGON: 21096671100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia –montaż urządzeń małej architektury w ramach programu OSA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obiekty małej architektury stanowiące wyposażenie placu zabaw dla dzieci: 1- wieża z dachem , podestem i zjeżdżalnią 2- bujak skuter 3-huśtawka wahadłowa podwójna ( mama i maluch ) , 4- karuzela integracyjna przystosowana dla osób niepełnosprawnych 5- ścianka wspinaczkowa 6- piramida linowa 7- wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw Obiekty małej architektury - wyposażenie otwartej strefy rekreacji : 1- stolik do gry w szachy z czterema siedziskami 2- ławki piknikowa z oparciem - 4 szt. 3- kosze na śmieci szt. 2 4- Tablica informacyjna Obiekty małej architektury - wyposażenie otwartej strefy aktywności 1- urządzenie do wyciskania siedząc 2 - orbitrek 3 - wioślarz 4 - twister 5 - biegacz 6 – wahadło 7- wykonanie nawierzchni trawiastej z trawy z rolek, 8- Ogrodzenie całego terenu placu zabaw i osa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach