Przetargi.pl
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Mickiewicza 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 63 16 500 , fax. 14 63 16 600
 • Data zamieszczenia: 2022-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
  Mickiewicza 8
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 63 16 500, fax. 14 63 16 600
  REGON: 851634303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://anstar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku E i F Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach