Przetargi.pl
Budowa budynku magazynowo - gospodarczego w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z montażem odnawialnych źródeł energii oraz z poprawą otoczenia

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza przetarg

 • Adres: 45-017 Opole, Minorytów 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  Minorytów 3
  45-017 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000276104
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającysamorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku magazynowo - gospodarczego w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z montażem odnawialnych źródeł energii oraz z poprawą otoczenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka istniejących budynków gospodarczych Muzeum oraz budowa budynku magazynowo - gospodarczego w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z montażem odnawialnych źródeł energii oraz poprawą otoczenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach