Przetargi.pl
„Budowa hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu” w trybie „zaprojektuj-wybuduj”

MIASTO OPOLE ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, ul. Rynek 1A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO OPOLE
  ul. Rynek 1A
  45-015 Opole, woj. opolskie
  REGON: 53141266800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu” w trybie „zaprojektuj-wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyszkolnej hali sportowej o lekkiej konstrukcji wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, łącznikiem i mobilną strzelnicą laserową w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP nr 26 w Opolu” w trybie realizacji „zaprojektuj-wybuduj” na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Opolu przy ul. Groszowickiej 12, działki nr 2000 i 2008, obręb Grudzice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach