Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie dróg leśnych Nadleśnictwa Rudnik w 2022 r.-dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem

Nadleśnictwo Rudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 37-420 Rudnik nad Sanem, Rzeszowska 198
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Rudnik
  Rzeszowska 198
  37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie
  REGON: 830017720
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://miniportal.uzp.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie dróg leśnych Nadleśnictwa Rudnik w 2022 r.-dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach