Przetargi.pl
Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie miasta Nowe

Gmina Nowe ogłasza przetarg

 • Adres: 86-170 Nowe, Pl. Św. Rocha 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 37 210 , fax. 52 33 28 466
 • Data zamieszczenia: 2016-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe
  Pl. Św. Rocha 5 5
  86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 37 210, fax. 52 33 28 466
  REGON: 09235103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminanowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie miasta Nowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie czystości ulic i chodników na terenie miasta Nowe.2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90.61.00.00 - 6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic 90.61.10.00 - 3 Usługi sprzątania ulic 90.61.20.00 - 0 Usługi zamiatania ulic 90.51.13.00 - 5 Usługa zbierania śmieci, 90.51.14.00 - 6 Usługa zbierania papieru. 77.31.20.00 - 0 Usługa usuwania chwastów. 3. Zakres prac do wykonania w ramach wyżej wymienionego zadania obejmuje: 3.1 W I strefie utrzymania czystości: wymiatanie ręczne lub mechaniczne chodników oraz nawierzchni ulic zapewniające ich czystość, zbieranie papierów i innych nieczystości, wyrywanie lub wykaszanie chwastów; Częstotliwość wykonania prac: co najmniej raz w tygodniu; Wykaz ulic i chodników w strefie znajduje się w ust. 4 niniejszego rozdziału; 3.2 W II strefie utrzymania czystości: wymiatanie ręczne lub mechaniczne chodników oraz nawierzchni ulic zapewniające ich czystość, zbieranie papierów i innych nieczystości, wyrywanie lub wykaszanie chwastów; częstotliwość wykonania prac: co najmniej raz na 2 tygodnie; Wykaz ulic i chodników w strefie znajduje się w ust. 3.4 niniejszego rozdziału; 3.3 W III strefie utrzymania czystości: sprzątanie ulic i chodników, zbieranie papierów i innych nieczystości, wyrywanie lub wykaszanie chwastów; częstotliwość wykonania prac: na polecenie zamawiającego nie więcej niż 6 razy w okresie objętym umową; Wykaz ulic i chodników w strefie znajduje się w ust. 3.4 niniejszego rozdziału; 3.4 Pozostałe zadania: 1) wycinanie chwastów z terenów nie objętych zamówieniem na pielęgnację terenów zielonych, 2) przemalowanie odświeżające balustrad ochronnych schodów: a) z ul. Leśnej na drogę krajową nr 91, b) z przejścia przez teren po byłym PKP od ul. Al. 3-go maja do ul. Dworcowej, c) schody z ul. Obywatelskiej, d) poręcze ul. Nowy Świat. 4. Wykaz ulic i chodników podlegających oczyszczaniu. 4.1 Strefa I: 1. Aleja 3. Maja (długość jezdni) 688,00m (powierzchnia jezdni) 3440,00m2 (powierzchnia chodnika) 2270,00m2, 2. Długa (długość jezdni) 211,00m (powierzchnia jezdni) 925,00m2 (powierzchnia chodnika)509,00m2 3. Dworcowa (PKP) (długość jezdni) 198,00m (powierzchnia jezdni) 1485,00m2 (powierzchnia chodnika) 1027,00 m2 4. Gdańska (długość jezdni) 174,00m (powierzchnia jezdni) 1065,00 m2 (powierzchnia chodnika) 628,00m2 5. Grudziądzka (długość jezdni) 115,00m (powierzchnia jezdni ) 690,00m2 (powierzchnia chodnika) 352,00m2 6. Komierowskiego (długość jezdni) 768,00m (powierzchnia jezdni) 4608,00m2 (powierzchnia chodnika)1347,00m2 7. Kościuszki (długość jezdni) 208,00m (powierzchnia jezdni) 1290,00m2 (powierzchnia chodnika) 782,00 m2 8. Plac Św. Rocha (długość jezdni) 45,00m (powierzchnia jezdni)230,00m2 (powierzchnia chodnika) 90,00m2 9. Rynek starego miasta (długość jezdni) 312,00m (powierzchnia jezdni) 1428,60m2 (powierzchnia chodnika) 3252,00m2 10. Targowisko (długość jezdni) 43,00m (powierzchnia jezdni) 258,00m2 (powierzchnia chodnika) 120,00m2 11. Wąska (długość jezdni) 60,00m (powierzchnia jezdni) 270,00m2 (powierzchnia chodnika) 132,00 m2 12. Wierzbowa (długość jezdni) 120,00m (powierzchnia jezdni) 225,00m2 (powierzchnia chodnika)0,00m 13. Wojska Polskiego (długość jezdni) 159,00m (powierzchnia jezdni) 970,00m2 (powierzchnia chodnika) 609,00m2. Razem (suma 1-13): (długość jezdni) 3 101,00m (powierzchnia jezdni) 13 444,60m2 (powierzchnia chodnika) 11 118,00 m2. Uwaga: szczegółowy zakres prac na terenie Rynku starego miasta obejmuje: sprzątanie ręczne z należytą starannością oraz konserwacja fontanny; częstotliwość wykonania prac: 2 x w tygodniu. 4.2 Strefa II 1. Akacjowa (długość jezdni) 0,00m (powierzchnia jezdni) 0,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2 2. Boczna (długość jezdni) 275,00m (powierzchnia jezdni) 548,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2 3. Brzozowa (długość jezdni) 274,00m (powierzchnia jezdni) 1476,00m2 (powierzchnia chodnika) 400,00m2, 4. Cicha (długość jezdni) 96,00m (powierzchnia jezdni) 472,00m2 (powierzchnia chodnika) 68,00m2 5. Cisowa (długość jezdni) 123,00m (powierzchnia jezdni) 738,00m2 (powierzchnia chodnika)180,00 m2 6. Dębowa (długość jezdni) 100,00 m (powierzchnia jezdni) 400,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2 7. Długie Ogrody (długość jezdni) 231,00m (powierzchnia jezdni) 1272,00m2 (powierzchnia chodnika) 165,00m2 8. Dworcowa (długość jezdni) 117,00m (powierzchnia jezdni) 679,00m2 (powierzchnia jezdni) 187,00m2 9. Fabryczna (długość jezdni) 226,00m (powierzchnia jezdni) 1356,00m2 (powierzchnia chodnika) 536,00m2 10. Garbuzy (długośćjezdni) 249,00m (powierzchnia jezdni) 925,00m2 (powierzchnia jezdni) 249,00m2, 11. Generała J. Hallera (długość jezdni) 159,00m (powierzchnia jezdni) 786,00m2 (powierzchnia chodnika) 501,00m2, 12. Jana Kuchczyńskiego (długość jezdni) 172,00m (powierzchnia jezdni) 1079,00m2 (powierzchnia chodnika) 111,00m2, 13. Jana Pawła II (długość jezdni) 347,00m (powierzchnia jezdni) 1388,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 14. Jesionowa (długość jezdni) 129,00m (powierzchnia jezdni) 645,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2 15. Kasztanowa (długość jezdni) 63,00m (powierzchnia jezdni) 378,00m2 (powierzchnia chodnika) 196,00m2 16. Klonowa (długość jezdni) 132,00m (powierzchnia jedni) 660,00m2 (powierzchnia chodnika) 202,00m2, 17. Kniatek (długość jezdni) 844,00m (powierzchnia jezdni) 2954,00m2 (powierzchnia chodnika) 550,00 m2, 18. Kolejowa (długość jezdni) 480,00m (powierzchnia jezdni) 3360,00m2 (powierzchnia chodnika) 1524,00m2 19. Kościelna (długość jezdni) 35,00m (powierzchnia jezdni) 210,00m2 (powierzchnia chodnika) 95,00m2 20. Krótka (długość jezdni) 65,00 (powierzchnia jezdni) 314,00m2 (powierzchnia chodnika) 28,00m2 21. Kwiatowa (długość jezdni) 94,00m (powierzchnia jezdni) 226,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 22. Leśna (długość jezdni) 750,00 m (powierzchnia jezdni) 4125,00m2 (powierzchnia chodnika) 900,00m2, 23. Lipowa (długość jezdni) 77,00m (powierzchnia jezdni) 355,00m2 (powierzchnia chodnika) 185,00m2, 24. Modrzewiowa (długość jezdni) 227,00m (powierzchnia jezdni) 1292,00m2 (powierzchnia chodnika) 249,00m2, 25. Mroczna (długość jezdni) 61,00m (powierzchnia jezdni) 257,00m2 (powierzchnia chodnika) 54,00m2, 26. Myśliwska (długość jezdni) 596,00m (powierzchnia jezdni) 3549,00m2 (powierzchnia chodnika) 1005,00m2, 27. Nad Skarpą (długość jezdni) 173,00m (powierzchnia jezdni) 616,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 28. Nowa (długość jezdni) 744,00m (powierzchnia jezdni) 4115,00m2 (powierzchnia chodnika) 2054,00m2, 29. Nowy Świat (długość jezdni) 474,00m (powierzchnia jezdni) 2030,00m2 (powierzchnia chodnika) 366,00m2, 30. Obwodnica o/m Nadwiśl. (długość jezdni) 308,00 m (powierzchnia jezdni) 2187,00m2 (powierzchnia chodnika) 798,00 m2, 31. Osiedle Nowy Świat (długość jezdni) 686,00m (powierzchnia jezdni) 3450,00m2 (powierzchnia chodnika) 1570,00m2, 32. Obywatelska (długość jezdni) 83,00 m2 (powierzchnia jezdni) 166,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 33. Orzechowa (długość jezdni) 65,00m (powierzchnia jezdni) 390,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 34. Owocowa (długość jezdni) 133,00m (powierzchnia jezdni) 710,00m2 (powierzchnia chodnika) 124,00m2, 35. Plac Zamkowy (długość jezdni) 28,00m (powierzchnia jezdni) 140,00m2 (powierzchnia chodnika) 22,00m2, 36. Pod Murami (długość jezdni) 103,00m (powierzchnia jezdni) 433,00m (powierzchnia chodnika)0,00m2, 37. Podgórna (długość jezdni) 590,00m (powierzchnia jezdni) 2950,00m2 (powierzchnia chodnika) 790,00m2 38. Poprzeczna (długość jezdni) 35,00m (powierzchnia jezdni) 203,00m2 (powierzchnia chodnika) 88,00m2, 39. Przykop (długość jezdni) 242,00m2 (powierzchnia jezdni) 605,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 40. Sportowa (długość jezdni) 243,00m2 (powierzchnia jezdni) 1483,00m2 (powierzchnia chodnika) 385,00m2, 41. Rybaki (długość jezdni) 469,00m (powierzchnia jezdni) 1876,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 42. Sosnowa (długość jezdni) 94,00m (powierzchnia jezdni) 320,00m2 (powierzchnia chodnika) 34,00m2 43. Spacerowa (długość jezdni) 85,00m (powierzchnia jezdni) 238,00m2 (powierzchnia chodnika) 130,00m2, 44. Stroma (długość jezdni) 120,00m (powierzchnia jezdni) 180,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 45. Szpitalna (długość jezdni) 90,00m (powierzchnia jezdni) 180,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 46. Ślusarska (długość jezdni) 70,00m (powierzchnia jezdni) 329,00m2 (powierzchnia chodnika) 124,00m2, 47. Świerkowa (długość jezdni) 204,00m (powierzchnia jezdni) 1174,00m2 (powierzchnia chodnika) 207,00m2 48. Świętego Huberta (długość jezdni) 199,00m (powierzchnia jezdni) 995,00 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 49. Tczewska (długość jezdni) 0,00m (powierzchnia jezdni) 0,00m2 (powierzchnia chodnika) 336,00 m2, 50. Tylna (długość jezdni) 160,00m (powierzchnia jezdni) 643,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 51. Wiatraczna (długość jezdni) 206,00m (powierzchnia jezdni) 1141,00m2 (powierzchnia chodnika) 613,00m2, 52. Wiślana (długość jezdni) 653,00 m (powierzchnia jezdni) 2565,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 53. Wodna (długość jezdni) 65,00m (powierzchnia jezdni) 234,00m2 (powierzchnia chodnika)104,00 m2 54. Wrzosowa (długość jezdni) 50,00m (powierzchnia jezdni) 250,00m2 (powierzchnia chodnika)105,00m2, 55. Zakątek (długość jezdni) 110,00m (powierzchnia jezdni) 410,00m2 (powierzchnia chodnika) 131,00m2, 56. Zamkowa (długość jezdni) 65,00m (powierzchnia jezdni) 293,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 57. Zduńska (długość jezdni) 425,00m (powierzchnia jezdni) 2052,00m2 (powierzchnia chodnika) 516,00m2, 58. Zielona (długość jezdni) 538,00m (powierzchnia jezdni) 3228,00m2 (powierzchnia chodnika) 165,00m2, 59.9. Maja (długość jezdni) 105,00m2 (powierzchnia jezdni) 336,00m2 (powierzchnia chodnika) 0,00m2, 60. 1000- lecia (długość jezdni) 206,00m2 (powierzchnia jezdni) 1021,00m2 (powierzchnia chodnika) 228,00m2. Razem (suma 1-60): (długość jezdni) 13 743,00 (powierzchnia jezdni) 66 387,00m2 (powierzchnia chodników) 16 275,00m2. Uwaga: do Strefy II zalicza się również: schody przy ulicy: Leśnej, Brzozowej, Podgórnej, Obywatelskiej, Garbuzy, Spacerowej, Ślusarskiej, Nad Skarpą , Wierzbowej- Al. 3 Maja, Al. 3 Maja - przejście przez teren po byłym PKP do ul. Dworcowej, parking przy ulicy Grudziądzkiej (pow. 900m2), parking przy ulicy Targowisko (pow. 780m2). 4.3 Strefa III- Do Strefy III zalicza się: 1) ul. Tczewska, 2) ul. Bydgoska, 3) pobocze ul. Wiślanej, 4) ul. Łąkowa (pow. 1360 m2), 5) ścieżka piesza od Alei 3. Maja do ulicy Fabrycznej (pow. 380m2), 6) wiaty przystankowe, 7) ścieżka pieszo- rowerowa od Alei 3. Maja do bramy Pracowniczych Ogródków Działkowych (długość: 1340 m), 8) Chodniki od stadionu do Pracowniczych Ogródków Działkowych (pow. 1100 m2). Uwaga: szczegółowy zakres prac na wiatach przystankowych obejmuje bieżące utrzymanie czystości ścian i szyb przystankowych poprzez usuwanie napisów oraz naklejanych ogłoszeń i informacji; częstotliwość wykonania prac: nie więcej niż 6 razy w okresie objętym umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminanowe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach