Przetargi.pl
Bieżąca konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Młynary w 2022 r.

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY ogłasza przetarg

 • Adres: 14-420 Młynary, ul. 1 Maja 21 A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 248 61 53
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO MŁYNARY
  ul. 1 Maja 21 A
  14-420 Młynary, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 248 61 53
  REGON: 170054120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mlynary.olsztyn.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżąca konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Młynary w 2022 r.
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach