Przetargi.pl
Przedłużenie licencji dla 400 stanowisk komputerowych na oprogramowanie zabezpieczające.

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha ogłasza przetarg

 • Adres: 31571 Kraków, al. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 683 15 16 , fax. 012 648 12 10
 • Data zamieszczenia: 2016-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
  al. Jana Pawła II 78
  31571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 683 15 16, fax. 012 648 12 10
  REGON: 32784700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie licencji dla 400 stanowisk komputerowych na oprogramowanie zabezpieczające.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roczne przedłużenie subskrypcji na program antywirusowy McAfee Endpoint Protection - Advanced Suite dla 400 systemów komputerowych (stacji roboczych i serwerów). Zamawiający wymaga aby przedłużenie dotyczyło tego samego programu w tej samej wersji i edycji. Licencja musi obejmować następujące produkty z poszczególnych obszarów bezpieczeństwa stacji roboczych lub serwerów wraz z pełnym wsparciem technicznym (na które składa się: codzienne aktualizacje baz sygnatur i silników skanujących, rozwój produktów, alerty o aktywności malware wraz z analizą uleczalności, wsparcie dla poszczególnych komponentów poprzez chat, www, telefon i pulpit zdalny. Wsparcie telefoniczne w trybie 24-godzinnym, dostęp do środowiska testowego on-line, automatyczna diagnostyka i narzędzia naprawcze) przez cały okres obowiązywania licencji (1 rok).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach