Przetargi.pl
Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych

Dokument roboczy pracowników komisji - Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych

Spis treści

(Ekologiczne zamówienia publiczne)
Dokonywanie zakupów przyjaznych środowisku: podstawowe założenia
Wstęp
ROZDZIAŁ 1. Strategie realizacji zakupów przyjaznych środowisku
1.1. Ocena potrzeb szkoleniowych oraz zapewnienie dostępu do informacji ekologicznych
1.2. Ustalenie ogólnych priorytetów dla celów realizacji zakupów przyjaznych środowisku
ROZDZIAŁ 2. Organizacja zamówień publicznych
2.1. Wstęp
2.2. Charakter procedury zamówień publicznych
2.3. Różne etapy procedury zamówień publicznych
2.4. Istotność dokonania oceny faktycznych potrzeb
ROZDZIAŁ 3. Określenie wymogów umowy
3.1. Określenie przedmiotu umowy
3.2. Opracowywanie specyfikacji technicznych
3.3. Eko-etykiety
3.4. Zakup określonych materiałów oraz uwzględnienie metod produkcji oraz przetwarzania
ROZDZIAŁ 4. Wybór dostawców, usługodawców lub wykonawców
4.1. Wstęp
4.2. Kryteria wyłączenia
4.3. Możliwości techniczne
ROZDZIAŁ 5. Ocena umowy
5.1. Ogólne zasady oceny umowy
5.2. Posługiwanie się kryteriami oceny
ROZDZIAŁ 6. Klauzule dotyczące realizacji umowy
6.1. Zasady, którym podlegają klauzule umowy
6.2. Klauzule umowy odnośnie jej realizacji w przypadku dostawy prac lub usług
6.3. Klauzule umowy odnośnie jej realizacji w przypadku dostawy towarów
6.4. Wpływ transportu

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną