Przetargi.pl
Zakup, dostawa i instalacja systemu zasilania awaryjnego.

Polskie Laboratorium Antydopingowe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-885 Warszawa, Księcia Ziemowita
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +4822 290 29 05 , fax. +4822 290 29 04
 • Data zamieszczenia: 2022-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Laboratorium Antydopingowe
  Księcia Ziemowita 53 bud. 4
  03-885 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +4822 290 29 05, fax. +4822 290 29 04
  REGON: 38217797500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.antydopinglab.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i instalacja systemu zasilania awaryjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część A: sprzedaż, dostawę, rozładunek, wniesienie, montaż, instalację, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu zasilania awaryjnego złożonego z: – zasilacza UPS (rok produkcji nie starszy niż 2020) o konstrukcji modułowej i mocy znamionowej 60 kVA/60 kW + moduł nadmiarowy 20 kVA/20 kW wraz z bezprzerwowym by-pass’em zewnętrznym; – agregatu prądotwórczego (rok produkcji nie starszy niż 2020) o mocy awaryjnej 150kVA/120kW w obudowie wyciszonej. oraz wykonanie przyłącza z rozdzielni do agregatów. Część B: demontaż istniejącego systemu zasilania awaryjnego znajdującego się w budynku Instytutu Sportu-PIB przy ulicy Trylogii 2/16 w Warszawie oraz jego przeniesienie, podłączenie i uruchomienie w budynku Polskiego Laboratorium Antydopingowe przy ul. Księcia Ziemowita 53 w Warszawie złożonego z: – trzech zasilaczy UPS AEG Protect 3.33 20kVA wraz z bezprzerwowym by-pass’em zewnętrznym; – agregatu prądotwórczego FG Wilson P110-3 w obudowie wraz z układem SZR. Część C: wymianę w każdym z trzech zasilaczy UPS AEG Protect 3.33 20kVA: – kompletu kondensatorów AC; – kompletu kondensatorów DC; – kompletu wentylatorów; – kompletu baterii złożonych z 32 sztuk baterii wykonanych w technologii AGM 12V 42Ah zainstalowanych w szafie bateryjnej. Baterie o żywotności projektowanej 10-12 lat według klasyfikacji Eurobat; – kontrolerów falownika, prostownika oraz static switcha.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35100000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach