Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 pochodzących od zamieszkałych mieszkańców z terenu gminy Pokój od 1.01.2022 do 31.12.2022

Gmina Pokój ogłasza przetarg

 • Adres: 46-034 Pokój, Sienkiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774693080
 • Data zamieszczenia: 2023-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pokój
  Sienkiewicza
  46-034 Pokój, woj. opolskie
  tel. 774693080
  REGON: 531412740
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gminapokoj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 pochodzących od zamieszkałych mieszkańców z terenu gminy Pokój od 1.01.2022 do 31.12.2022
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach