Przetargi.pl
Wybór podmiotu obsługującego umowę "Microsoft Products and Services Agreement" wraz z dostawą licencji na okres 3 lat: 2017-2019.

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha ogłasza przetarg

 • Adres: 31571 Kraków, al. Jana Pawła II
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 683 15 16 , fax. 012 648 12 10
 • Data zamieszczenia: 2016-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha
  al. Jana Pawła II 78
  31571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 683 15 16, fax. 012 648 12 10
  REGON: 32784700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór podmiotu obsługującego umowę "Microsoft Products and Services Agreement" wraz z dostawą licencji na okres 3 lat: 2017-2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy oprogramowania dla Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ("Instytucja akademicka akredytowana przez stosowną rządową agencję nadzorującą w kraju, w którym dana Instytucja Edukacyjna ma swoją główną siedzibę" - zgodnie z definicją Uprawnionego Użytkownika Edukacyjnego firmy Microsoft) w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, w terminie 3 lat od daty popisania rejestracji Konta Zakupowego, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 2015-09-22, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48700000-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach