Przetargi.pl
„Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy Chełmek

Gmina Chełmek ogłasza przetarg

 • Adres: 32-660 Chełmek, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8449040, 8449000 , fax. 338 449 019
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmek
  ul. Krakowska 11
  32-660 Chełmek, woj. małopolskie
  tel. 033 8449040, 8449000, fax. 338 449 019
  REGON: 52776000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zieleni na terenie Gminy Chełmek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach wykonywanych usług przewiduje się: • opróżnianie koszy ulicznych • uzupełnianie worków w dystrybutorach worków na psie odchody • mycie przystanków komunikacyjnych • oczyszczanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych • czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych • bieżące oczyszczanie terenów • oczyszczanie chodników i krawędzi jezdni • oprysk i plewienie chodników i przykrawężnikowego pasa drogowego • oczyszczanie terenów z odchodów zwierzęcych • oczyszczanie parkingów • oczyszczanie placu targowego • wywóz odpadów z terenu Urzędu Miejskiego w Chełmku • pielęgnacja zaaranżowanych terenów zielonych • pielęgnacja żywopłotów • grabienie terenów gminnych • koszenie • cięcia pielęgnacyjne drzew • cięcia pielęgnacyjne krzewów • wywóz z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych • bieżące oczyszczane terenów w obrębie osiedla „Nowe Miasto”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach